ارتباط با ما

مشهد – پنجراه سناباد (ابن سینا) – جنب خیابان پاستور – پلاک 186

ایمیل

draminilab@yahoo.com

شماره تماس

051-38434119
051-38434120

فکس

45 74 3840